Занималня по класове

Занимания за учениците от 1-ви клас:
· подготовка на домашните работи за училище
· контрол върху учебния процес
· упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматически правила
· матеметически упражнения – събиране, изваждане
· упражнения за доразвитие на четивната техника
· ежедневна грижа за децата

Занимания за учениците от 2-ри клас:
· подготовка на домашните работи за училище
· работа с помощни тетрадки по БЕЛ, Математика, Околен свят
· упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматически правила
· математически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи
· упражнения за преразказване и съчиняване. Диктовки
· подготовка за контролни работи
· упражнения по четене
· упражнения за правилно разпределяне и организация на времето при подготовка на учебния материал

Занимания за учениците от 3-ти и 4-ти клас:
· подготовка на домашните работи за училище
· работа с всички помощни тетрадки
· писмени упражнения по БЕЛ
· решаване на допълнителни задачи от материала по математика
· доразвиване на комуникативните способности на детето при устно и писменно интерпретиране на текст
· упражнения за правилно разпределяне и организация на времето при подготовка на учебния материал
· упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматически правила
· упражнения по четене на познати и непознати текстове
· подготовка за изпитите в края на 4-ти клас