Начало

Нека пътешествието започне… 🙂
Създавайки детска занималня „ДЕТСКИ СВЯТ“ екипът
е ръководен от една единствена мисъл и чувство –
любов към децата. Те притежават неограничен потенциал
и възможности, а нашата роля е да ги развием, като
създадем за това подходяща среда и атмосфера.

Основна цел: Усвояване на учебния материал с желание и интерес.
Постигане на знания и умения. Развиване на
креативност, интереси и способности с индивидуален
подход към всяко дете, спрямо неговите личностни
нужди, характер и качества.

Мисия: Развитие на познанията и таланта на всяко дете.
Формиране на умения и мотивация.

Визия: Уютна, спокойна и сигурна среда, в която децата
ще бъдат обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране.